Obec Osek

Archiv úřední desky
Obec Osek

Místní poplatky v roce 2010


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Městský úřad Hořovice

Rozhodnutí o umístění stavby domovní vrtané studny


Celní úřad Kladno

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou


Městský úřad Hořovice

Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUHO/2963/2010


Finanční úřad v Hořovicích

Oznámení o místě uložení písemnosti


Finanční úřad v Berouně

Veřejná vyhláška


Město Hořovice

Rozhodnutí o umístění stavby čističky odpadních vod


Státní veterinární správa ČR

Nařízení Státní veterinární správy


Obec Osek

Návrh rozpočtu


Obec Osek

Záměr prodat majetek


Obec Osek

Závěrečný účet obce Osek za rok 2009


Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání


Obecní úřad Osek

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konnané ve dnech 28. a 29.května 2010


Finanční úřad v Hořovicích

Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010


Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí

Oznámení o zahájení řízení odběru povrchové vody z vodního toku Červený potok (pro vodní dílo "Žákův náhon")


Celní úřad Kladno

Doručení veřejnou vyhláškou


Finanční úřad v Hořovicích

Oznámení o místě uložení písemnosti


Mětský úřad Hořovice

Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení, čj. MUHO/12620/2010


Mikroregion Cerhovicko

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Cerhovicko za rok 2009


Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - DČOV


Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí

Oznámení projednávání zadání územního plánu města Hořovice


Obecní úřad

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Obecní úřad Osek

Zasedání zastupitelstva obce Osek


Městský úřad v Hořovicích, odbor výstavby a životního prostředí

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu


Volby do zastupitelstva obce

Obecní úřad Osek


Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za kaledářní rok 2009

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s


Územní rozhodnutí

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Oznámení o uložení písemnosti

Finanční úřad v Hořovicích


Oznámení o záměru prodat majetek

Obec Osek


Územní rozhodnutí - umístění stavby domovní ČOV, č.j. MUHO/18541/2010

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Územní rozhodnutí - umístění stavby domovní vrtané studny č.j. MUHO/18546/2010

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Zasedání zastupitelstva obce

Obec Osek


Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 1/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obec Osek


Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j MUHO/19676/2010

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání čj. MUHO/19576/2010

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/20779/2010

Městský úřad v Hořovicích, odbor výstavby a životního prostředí


Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání čj. MUHO/22220/2010

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního protřední


Zasedání zastupitelstva obce Osek

Obec Osek


Rozhodnutí o umístění stavby Osek - nová kabelová přípojka vedení NN

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Rozhodnutí o umístění stavby Osek - nové vedení VN

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Rozhodnutí o umístění stavby opěrná zídka-zpevnění hrany pojezdové komunikace

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby životního prostředí


Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území

Městský úřad v Hořovicích, odbor výstavby a životního prostředí


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Osek

Obecní úřad Osek


Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Osek

Obec Osek


Rozpočet na rok 2011

DSO Mikroregion Cerhovicko


Změna využití území z lesního pozemku na trvalý travní porost

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Osek


Místní poplatky v roce 2011

Obecní úřad Osek


Oznámení

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Rozhodnutní o změně využití území

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí


Návrh rozpočtu DSO region Hořovicka na rok 2011 a závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2010
Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2011

Obecní úřad Osek


Návrh závěrečného účtu Obce Osek za rok 2010

Obecní úřad Osek


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Osek

Obecní úřad Osek


Obecní úřad Osek

Zasedání zastupitelstva obce


Dnes je: 21.10.2018

Dnes má svátek: Brigita

Aktuality

55/2018 Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. - 6.10.2018 a 12.10. - 13.10.2018
více
FYZIOVITAL v Oseku - den otevřených dveří v sobotu 27. 10. 2018
více
52/2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Osek
více
51/2018 Zveřejnění nabídky pozemku k pronájmu
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun
více
Uzavírka silnice č. III/11711 v Oseku a vyznačení objízdné trasy
Změna termínu Z důvodu zrušení kolejové vlečky Buzuluk Komárov na komunikaci č. III/11711 v Oseku bude tato komunikace uzavřena, v příloze je vyznačení objízdné trasy. Práce budou provedeny během jednoho dne v termínu 15.- 17.10.2018 /přesný termín bude oznámen nejpozději 48 hodin před uzavírkou/
více
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, očkování psů, kominické služby
více
Výkup jablek
Mladecký dvůr s.r.o., Zbiroh, Sládkova 595
více
Zásobování vodou
více
Řád veřejného pohřebiště obce Hvozdec
více
23/2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody čj. MUHO/10771/2018
více
Šetření vodou z veřejného vodovodu
Vodovody a kanalizace Beroun, Obec Osek
více
Nabídka zájezdů s nástupním místem v naší obci
Team OnlineCesty Group Tel: +420 733 231 403 E-Mail: rezervace@onlinecesty.cz Dovolená a zájezdy www.onlinecesty.cz Marketingové služby www.onlinecestymarketing.cz
více
Místní poplatky v roce 2018
více
Silnější pokrytí obce Osek O2 Internetem
více
Informace z Městského úřadu Hořovice
Městský úřad Hořovice, odbor vnitřních věcí a právní
více
Kroniky a pamětní knihy obce Osek
více
10/2015 Oznámení o nalezení opuštěné věci - vodní dílo Žákův náhon
více
Mapový portál obce Osek
více

Anketa

Jak často navštěvujete naše stránky ?

Denně
odpověď Denně (48%)
48%
Týdně
odpověď Týdně (20%)
20%

Vadí Vám zaparkovaná auta při průjezdu obcí, nebo při chůzi po chodníku?

Vadí
odpověď Vadí (71%)
71%
Nevadí
odpověď Nevadí (29%)
29%

Návštěvnost

celkem: 585078 měsíc: 6048 den: 212 hodina: 17