Aktuality

Kominické služby 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Informace ke koronaviru Covid-19

Odpady v roce 2020

Střelby Posádkové cvičiště Jince 2019

Virtuální prohlídka

Řád veřejného pohřebiště obce Hvozdec

Kroniky a pamětní knihy obce Osek

Mapový portál obce Osek