Písemnosti Městského úřadu v Hořovicích - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
33/2022 Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Osek 26. 07. 202208. 09. 2022
42/2021 Veřejná vyhláška 09. 11. 202123. 12. 2021
9/2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21. 04. 202107. 05. 2021
21/2020 Oznámení nového termínu veřejného projednání návrhu Územního plánu Osek 05. 06. 202022. 07. 2020
9/2020 Veřejná vyhláška zrušení termínu veřejného projednání návrhu ÚP Osek 01. 04. 202021. 04. 2020
6/2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Osek 11. 03. 202001. 04. 2020
40/2019 Veřejná vyhláška - zpracování Lesních hospodářských osnov 30. 07. 201915. 08. 2019
34/2019 Rozhodnutí - stavební povolení k provedení stavby vodního díla "ČOV Komárov - Hořovice, kanalizační výtlačný řad" 26. 06. 201912. 07. 2019
33/2019 Sdělení - návrh územního plánu obce Osek 07. 06. 201925. 07. 2019
20/2019 VÝZVA Vyjádření k podanému odvolání 08. 04. 201924. 04. 2019
18/2019 Oznámení o zahájení řízení - stavba "ČOV Komárov - Hořovice, kanalizace výtlačný řad" č.j. MUHO/5910/2019 22. 03. 201908. 04. 2019
16/2019 Schválení stavebního záměru stavby Skládka odpadů Hrádek - Hořovice - Rozšíření skládky 13. 03. 201929. 03. 2019
8/2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 13. 02. 201901. 03. 2019
7/2019 Oznámení zahájení společného řízení "Skládka odpadů Hrádek - Hořovice - Rozšíření skládky" 13. 02. 201901. 03. 2019
5/2019 Opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod čj. MUHO/498/2019 11. 01. 201928. 01. 2019
59/2018 Oznámení o projednávání zadání územního plánu 22. 11. 201808. 01. 2019
58/2018 Územní rozhodnutí 22. 11. 201810. 12. 2018
55/2018 Veřejná vyhláška 19. 10. 201805. 11. 2018
54/2018 Veřejná vyhláška 14. 10. 201829. 10. 2018
53/2018 Veřejná vyhláška 14. 10. 201829. 10. 2018
49/2018 Oznámení zahájení územního řízení - ČOV Komárov - Hořovice, kanalizace výtlačný řad 01. 10. 201816. 10. 2018
23/2018 Opatření obecné povahy při nedostatku vody čj. MUHO/10771/2018 15. 05. 201810. 01. 2019
51/2017 Opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod 27. 11. 201713. 12. 2017
39/2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 15. 09. 201731. 10. 2017
38/2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 15. 09. 201713. 10. 2017
26/2017 Opatření obecné povahy při nedostatku vody 26. 06. 201727. 11. 2017
22/2017 Nařízení č. 1/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských smluv 02. 06. 201718. 06. 2017
17/2017 Oznámení zprávy o uplatňování územního plánu obce Osek 11. 04. 201711. 05. 2017
1/2017 Oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu - 2.opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Hořovice 16. 01. 201701. 02. 2017
2/2016 Veřejná vyhláška čj. MUHO/1130/2016 18. 01. 201605. 02. 2016
29/2015 Veřejná vyhláška čj. MUHO/17510/2015 05. 08. 201518. 01. 2016
27/2015 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Záluží 20. 07. 201520. 08. 2015
5/2015 Veřejná vyhláška čj. MUHO/2415/2015 03. 02. 201519. 02. 2015
3/2015 Veřejná vyhláška čj. MUHO/783/2015 21. 01. 201506. 02. 2015
Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby čj. MUHO/26538/2014 30. 12. 201415. 01. 2015
53/2014 Veřejná vyhláška čj. MUHO/25861/2014 11. 12. 201427. 12. 2014
49/2014 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a zahájení společného řízení, čj. MUHO/23553/2014 10. 11. 201426. 11. 2014
46/2014 Schválení kanalizačního řádu obce Osek 19. 09. 201407. 10. 2014
44/2014 Stavební povolení-rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu včetně vodovodní přípojky,jímky a zpevněných ploch, čj. MUHO/18599/2014 05. 09. 201423. 09. 2014
43/2014 Rozhodnutí o umístění stavby - Saint-Gobain Sekurit ČR spol.s r.o. 27. 08. 201412. 09. 2014
39/2014 Zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu obce Osek 06. 08. 201427. 08. 2014
38/2014 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a zahájení společného řízení 29. 07. 201414. 08. 2014
37/2014 Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 14. 07. 201414. 08. 2014
19/2014 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o územním plánu Hořovice 30. 04. 201416. 05. 2014
10/2014 Rozhodnutí o vodním díle - Žákův náhon 13. 03. 201429. 03. 2014
7/2014 Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami pro společnost KVART - ČR spol. s r.o. 24. 02. 201412. 03. 2014
3/2014 Zahájení řízení ve věci rozhodnutí vodoprávního úřadu 27. 01. 201412. 02. 2014
31/2013 Oznámení o zahájení řízení schválení manipulačního a provzního řádu Žákova náhonu a povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi 04. 12. 201320. 12. 2013
29/2013 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - veřejné projednání návrhu územního plánu Hvozdec 26. 11. 201327. 12. 2013
27/2013 Upozornění pro občany 21. 11. 2013
16/2013 Návrh územního plánu města Hořovice - doplněné vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 16. 08. 201303. 09. 2013
15/2013 Upozornění - zneškodňování odpadních vod 04. 07. 2013
2/2013 Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUHO/2833/2013 07. 02. 201323. 02. 2013
62/2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání čj. MUHO/26552/2012 17. 12. 201203. 01. 2013
49/2012 Pozvánka na povodňovou prohlídku vodního toku Červený potok v k.ú. Osek u Hořovic 08. 10. 201224. 10. 2012
48/2012 Rozhodnutí o umístění stavby přístavby zádveří u RD č.p. 137 08. 10. 201224. 10. 2012
44/2012 Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Hvozdec 19. 09. 201220. 10. 2012
46/2012 Rozhodnutí o umístění stavby Osek kNN pro p.č. 252 19. 09. 201205. 10. 2012
45/2012 Rozhodnutí o změně využití území 19. 09. 201205. 10. 2012
41/2012 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Komárov 06. 09. 201208. 10. 2012