Písemnosti ostatních subjektů - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
42/2022 Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Komárov 07. 10. 202224. 10. 2022
40/2022 Opatření obecné povahy, stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství 04. 10. 202220. 10. 2022
26/2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 03. 07. 202219. 07. 2022
16/2022 Celkové porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2021 25. 05. 202219. 10. 2022
15/2022 Veřejná vyhláška, doručení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje SK a oznámení o veřejném projednávání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje SK 02. 05. 202202. 06. 2022
13/2022 veřejná vyhláška č.j 2080277/22/2100-11460-200796 26. 04. 202226. 05. 2022
3/2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - veřejná vyhláška 02. 02. 202218. 02. 2022
41/2021 Veřejná vyhláška 08. 11. 202124. 11. 2021
34/2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Stroupínský potok, ř.km 0,000-22,935 16. 09. 202104. 10. 2021
18/2021 Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 01. 06. 202118. 06. 2021
12/2021Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 03. 05. 202103. 06. 2021
10/2021 Veřejná vy\hláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 26. 04. 202126. 05. 2021
8/2021 Hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796 09. 04. 202117. 05. 2021
6/2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Červený potok, ř.km 0,0 - 21,0 a výzva k podání připomínek 27. 02. 202115. 03. 2021
32/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 15. 09. 202002. 01. 2021
15/2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020 27. 04. 202027. 05. 2020
12/2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020 09. 04. 202011. 05. 2020
10/2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 03. 04. 202031. 12. 2020
8/2020 ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 2/2020 18. 03. 202017. 05. 2020
2/2020 Osek - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 05. 03. 202017. 05. 2021
47/2019 Veřejná vyhláška- oznámení 04. 10. 201919. 11. 2019
45/2019 Opatření obecné povahy, spis.značka: 14LH17445/2019-16212 30. 08. 201930. 09. 2019
44/2019 Osek - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 22. 08. 201905. 03. 2020
43/219 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ochranná pásma letiště Hořovice 18. 08. 201903. 09. 2019
42/2019 Usnesení - Nový čas dražebního jednání č.j. 144 EX 20241/12-256 07. 08. 201909. 10. 2019
30/2019 Usnesení č.j. 144 EX 20241/12-203 29. 05. 201914. 06. 2019
27/2019 Celkové porovnání položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 03. 05. 201910. 06. 2019
24/2019 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019 26. 04. 201927. 05. 2019
21/2019 Dražební vyhláška 08. 04. 201929. 05. 2019
17/2019 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Hořovice veřejnou vyhláškou 14. 03. 201929. 03. 2019
12/2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 04. 03. 201922. 08. 2019
51/2018 Zveřejnění nabídky pozemku k pronájmu 03. 10. 201803. 11. 2018
46/2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 07. 09. 201804. 03. 2019
44/2018 Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, 30. 08. 201817. 09. 2018
23/2018 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení "Rozšíření skládky Hořovice - IV.etapa" 22. 05. 201807. 06. 2018
22/2018 Usnesení - Dražební jednání se nekoná čj. 144 EX 10275/12-271 15. 05. 201831. 05. 2018
20/2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 30. 04. 201831. 05. 2018
18/2018 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti pro rok 2018 27. 04. 201828. 05. 2018
17/2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rozšíření skládky Hořovice - IV.etapa" v k.ú. Hořovice 12. 04. 201830. 04. 2018
15/2018 Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj . 1754643/18/2100-11460-200796 11. 04. 201811. 05. 2018
14/2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, prodej bytu 2+1 v obci Osek 03. 04. 201821. 05. 2018
12/2018 USNESENÍ 1. elektronická dražba - dražební vyhláška 063 EX 144/13-119/dr. 27. 03. 201816. 05. 2018
10/2018 Usnesení - nařízení elektronické dražby č.j. 144 EX 10275/12-242 15. 03. 201809. 05. 2018
52/2017 Oznámení o zahájení řízení a zaslání k vyjádření 28. 11. 201729. 12. 2017
50/2017 Oznámení o zahájení řízení - žádost o vydání integrovaného pvolení 24. 11. 201727. 12. 2017
47/2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 11. 11. 201730. 11. 2017
45/2017 Nabídka pozemků k pronájmu 01. 11. 201701. 12. 2017
42/2017 Monitoring eroze zemědělské půdy 22. 09. 201722. 11. 2017
40/2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 18. 09. 201704. 10. 2017
35/2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 08. 09. 201707. 09. 2018
36/2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba 08. 09. 201725. 10. 2017
20/2017 Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových přepisů pro vodné 02. 05. 201705. 06. 2017
18/2017 Usnesení o zrušení dražebního jednání čj. E 26/2009-198 21. 04. 201708. 05. 2017
15/2017 Dražební vyhláška č.j. 11 E 26/2009-189 - prodej nemovitých věcí 28. 03. 201721. 04. 2017
9/2017 Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy 13. 02. 201701. 03. 2017
31/2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka - zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 05. 12. 201621. 12. 2016
27/2016 Veřejná vyhláška č.j. 55942/ENV/16 - 2810/630/16 19. 10. 201604. 11. 2016
26/2016 Dražební vyhláška 23. 09. 201602. 11. 2016
22/2016 Elektronická dražba 15. 08. 201627. 09. 2016
20/2016 Nabídka pozemků k pronájmu 03. 08. 201605. 09. 2016
21/2016 Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy týkajícího se stanovení záplavového území vodního toku Stroupínský potok v úseku ř. km 0,000 - 22,600 03. 08. 201618. 08. 2016
19/2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny 20. 06. 201627. 06. 2016
18/2016 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2015 07. 06. 201623. 06. 2016
17/2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 04. 06. 201604. 07. 2016
14/2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny 10. 05. 201604. 06. 2016
13/2016 Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stoční za rok 2015 30. 04. 201631. 05. 2016
12/2016 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2016 28. 04. 201630. 05. 2016
8/2016 Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229/5 22. 03. 201622. 04. 2016
3/2016 Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016) 01. 02. 201602. 03. 2016
1/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 13. 01. 201629. 01. 2016
36/2015 Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2016 24. 11. 201510. 12. 2015
33/2015 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 24. 09. 201527. 10. 2015
31/2015 Oznámení o zahájení řízení o vydání 7. změny integrovaného povolení - Buzuluk a.s., čj. 109361/2015/KUSK OŽP Bo 17. 08. 201517. 09. 2015
28/2015 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepčování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 20. 07. 201520. 08. 2015
26/2015 Oznámení o výběrovém řízení čis.SBE/024/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území osek u Hořovic 07. 07. 201504. 08. 2015
2/2015 Elektronická dražba 27. 05. 201527. 05. 2015
20/2015 Elektronická dražba 27. 05. 201524. 06. 2015
21/2015 Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2014 27. 05. 201512. 06. 2015
18/2015 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015 30. 04. 201501. 06. 2015
17/2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 30. 04. 201501. 06. 2015
16/2015 Usnesení 23. 04. 201523. 05. 2015
15/2015 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 21. 04. 201504. 06. 2015
13/2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek - veřejná vyhláška 03. 04. 201522. 06. 2015
11/2015 Dražební vyhláška č.j. 108 EX 08030/14-057 02. 03. 201501. 04. 2015
9/2015 Dražební vyhláška č.j. 088EX 3828/12-69 20. 02. 201522. 04. 2015
6/2015 Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka na rok 2015 03. 02. 201519. 02. 2015
2/2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" č.j. 180/ENV/15 15. 01. 201516. 02. 2015
1/2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe", čj. 88436/ENV/14 06. 01. 201506. 02. 2015
35/2014 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnění návrhu koncepce - čj. 45069/ENV/14 14. 07. 201430. 07. 2014
34/2014 Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnění návrhu koncepce - čj. 44284/ENV/14 14. 07. 201430. 07. 2014
27/2014 Závěr zjišťovacího řízení "Saint-Gobain Sekurit Hořovice-Výstavba 4. Výrobní linky" 13. 06. 201404. 07. 2014
25/2014 Závěrečný účet za rok 2013 26. 05. 201411. 06. 2014
20/2014 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 02. 05. 201420. 05. 2014
18/2014 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2014 30. 04. 201402. 06. 2014
12/2014 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí 29. 03. 201408. 09. 2017
9/2014 Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veter. opatř. k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Stř. kraji, č.j. SVS/2014/01569-S 07. 03. 201425. 03. 2014
6/2014 Usnesení, dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 103 Ex 42220 11-107 19. 02. 201409. 04. 2014
4/2014 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2014 28. 01. 201419. 02. 2014
2/2014 Závěr zjiťovacího řízení-Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje, č.j. 88025/ENV/13 20. 01. 201405. 02. 2014
33/2013 Exekuční příkaz, sp.zn.111 EX 3735/10-6 16. 12. 201320. 12. 2013
28/2013 Informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistickcýh tras a cyklostezek na území Středočeského kraje" 21. 11. 201320. 01. 2014
17/2013 Zveřejnění dražební vyhlášky 24. 08. 201324. 09. 2013
14/2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových přepisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2012 26. 06. 201312. 07. 2013
12/2013 Nařízení Státní veterinární správy čj. SVS/2013/033429-S 07. 06. 201325. 06. 2013
7/2013 Finanční úřad pro Středočeský kraj 30. 04. 201330. 05. 2013
8/2013 DSO REGION HOŘOVICKA 30. 04. 201316. 05. 2013
5/2013 Závěrečný účet Mikroregionu Cerhovicko za rok 2012 06. 03. 201322. 03. 2013
57/2012 Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka 27. 11. 201211. 12. 2012
52/212 Žádost o vydání změny IPPC firmy BUZULUK a.s. 29. 10. 201229. 11. 2012
50/2012 Zasedání zastupitelstva obce Osek 17. 10. 201217. 10. 2012
51/2012 Závěr zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" 17. 10. 201202. 11. 2012
47/2012 Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/036/2012 19. 09. 201216. 10. 2012
39/2012 oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/033/2012 28. 08. 201202. 10. 2012
Oznámení zahájení zjišťovacícho řízení ke koncepci "Integrovaný krajský program snizování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" 23. 08. 201221. 09. 2012