Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repu - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 13. 09. 202109. 11. 2021
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 07. 08. 202109. 11. 2021
Oznámení o době a místě konání voleb 07. 08. 202109. 11. 2021