Vývěska obecního úřadu

Velkoobjemový odpad

Tímto odpadem se rozumí: lina, koberce, nábytek, matrace a jiný odpad, který nepatří do popelnic.

Do kontejnerů nepatří zahradní a stavební odpad, eternit a železo!!!

Odpad neukládejte mimo kontejner počkejte až bude proveden vývoz!!!

Kontejnery budou přistaveny od pátku 03. 06. do pátku 10. 06. 2022

  • na Vystrkově u prodejny COOP
  • v Oseku u parku u Restaurace Slavoj

      (Žádáme občany o informování OÚ v případě naplnění kontejneru, aby mohl být včas zajištěn vývoz)