Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2020

1. Od roku 2020 bude navýšen místní poplatek za odpad na 500,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterré není přihlášená žádná fyzická osoba, a to  ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Od 1. ledna 2020 bude zaveden sběr použitého oleje. Nádoby budou zatím jen 2 a budou umístěny na Vystrkově u prodejny a v Oseku naproti Obecnímu úřadu. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude zajišťovat firma Černohlávek Oil.

3. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny na stanovištích po celý rok.