Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2020

1. Od roku 2020 je navýšen místní poplatek za odpad na 500,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterré není přihlášená žádná fyzická osoba, a to  ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Poplatek za psa zůstává stejný 100,- Kč

Pokud máte možnost využívejte platbu poplatků bankovním převodem na účet obce Osek 19-6451630287/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu nebo číslo evidenční, případně jméno a příjmení. Platba v hotovosti je možná na obecním úřadu v pondělí a ve středu v úředních hodinách.

Úhrada místních poplatků, která bude uskutečněna do 20.6.2020 nebude sankcionována.  

3. Svoz komunálních odpadů /popelnic/:

a) Osek a Vystrkov - svoz odpadu je každé úterý

b) Růžové údolí - svoz odpadu je ve čtvrtek

4. Od 1. ledna 2020 je zaveden sběr použitého oleje. 

Nádoby jsou 2 a jsou umístěny na Vystrkově u prodejny a v Oseku naproti Obecnímu úřadu. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude zajišťovat firma Černohlávek Oil.

5. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny na stanovištích po celý rok. 

Žádáme občany o informaci při naplnění kontejnerů, aby mohl být zajištěn vývoz.