Vývěska obecního úřadu

Regulace hlučných činností

Stále platí obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o stanovení kratší doby nočního klidu

Doba nočního klidu a omezení činností

Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.