Vývěska obecního úřadu

Místní poplatky v roce 2024

Poplatek za psa.

Sazba poplatku činí za jednoho psa a každého dalšího téhož držitele 100 Kč.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 800 Kč.

Úleva se posytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení

v obci a která od 01.01. kalendářního roku dovrší 80 let věku a více,

ve výši 200 Kč, to znamená, že sazba poplatku pro tyto osoby činí 600 Kč.

Poplatky jsou splatné nejpozději do 30. dubna 2024

Úhrada poplatků.

Pokud máte možnost proveďte úhradu na účet obce Osek č.ú. 19-6451630287/0100,

variabilní symbol=číslo popisné nebo evidenční, případně jméno a příjmení

Hotově na Obecní úřadě v Oseku od 1. února 2024 v úředních dnech

v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin

a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin

 

Více v přiložené Informaci  (Informace bude doručena do každého rodinného domu)

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-z-obecniho-uradu-osek-prosinec-2023.pdf 531 Kb