Úřední deska - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
13/2022 veřejná vyhláška č.j 2080277/22/2100-11460-200796 26. 04. 202226. 05. 2022
51/2018 Zveřejnění nabídky pozemku k pronájmu 03. 10. 201803. 11. 2018
32/2017 Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu 02. 08. 201704. 09. 2017
19/2017 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28. 04. 201729. 05. 2017
42/2012 Volby 14. 09. 201220. 09. 2012
43/2012 Zasedání zastupitelstva obce Osek 10. 09. 201219. 09. 2012
41/2012 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Komárov 06. 09. 201208. 10. 2012
40/2012 Oznámení o záměru obce Osek prodat pozemky 03. 09. 201219. 09. 2012
39/2012 oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/033/2012 28. 08. 201202. 10. 2012
38/2012 Oznámení zahájení zjišťovacícho řízení ke koncepci "Integrovaný krajský program snizování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" 23. 08. 201221. 09. 2012
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Osek 13. 08. 201222. 08. 2012
36/2012 Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/030/2012 06. 08. 201228. 08. 2012
35/2012 Usnesení zastavení řízení, čj. MUHO/16829/ 06. 08. 201222. 08. 2012
34/2012 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/16873/2012 06. 08. 201222. 08. 2012
33/2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a řízení o vyýjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/16503/2012 06. 08. 201222. 08. 2012
32/2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízením, zahájení společeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j. MUHO/16144/2012 28. 07. 201214. 08. 2012
31/2012 Veřejná vyhláška , oznámení o uložení písemnosti čj. MUHO/15548/2012 18. 07. 201203. 08. 2012
30/2012 Usnesení-dražení vyhláška 11. 07. 201220. 07. 2012
29/2012 Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2011 29. 06. 201217. 07. 2012
28/2012 Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 2/2012 28. 06. 201216. 07. 2012
27/2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, čj. MUHO/13637/2012 25. 06. 201211. 07. 2012
26/2012 Zasedání zastupitelstva obce Osek 18. 06. 201227. 06. 2012
25/2012 Oznámení o výběrovém řízení čís.SBE/019/2012 a jeho podmínkách 11. 06. 201218. 07. 2012
24/2012 Změna stavby před jejím dokončením, čj. MUHO/12296/2012 07. 06. 201225. 06. 2012
23/2012 Závěrečný účet Mikroregionu Cerhovicko 28. 05. 201213. 06. 2012
22/2012 Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011 02. 05. 201218. 05. 2012
21/2012 Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice - Hrádek - Rozšíření řízené skládky odpadů v rámci stávajícího areálu 27. 04. 201215. 05. 2012
20/2012 Oznámení zahájení stavby před dokončením ve spojeném územním a stavebním řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/9062/2012 27. 04. 201215. 05. 2012
19/2012 Výzva k doplnění údajů a podkladů - stavební úpravy hospodářské budovy u RD čp. 203, čj. MUHO/8969/2012 27. 04. 201215. 05. 2012
18/2012 Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/013/2012 18. 04. 201215. 05. 2012
17/2012 Zasedání zastupitelstva obce Osek 16. 04. 201225. 04. 2012
16/2012 Zveřejnění záměru prodat majetek obce Osek 04. 04. 201220. 04. 2012
15/2012 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje, čj. 000687/2012/KUSK 19. 03. 201204. 04. 2012
14/2012 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva 10. 03. 201219. 03. 2012
13/2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/5319/2012 08. 03. 201226. 03. 2012
12/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pře 08. 03. 201226. 03. 2012
11/2012 Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2012 01. 03. 201219. 03. 2012
10/2012 Oznámení o konání zastupitelstva obce Osek 27. 02. 201207. 03. 2012
9/2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 20. 02. 201201. 03. 2012
8/2012 Závěrečný účet obce Osek za rok 2011 20. 02. 201207. 03. 2012
6/2012 Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti Obecního úřadu Osek v oblasti poskytnování informací podle zákona č. 106/1999 SB., v platném znění o svobodném přístupu k informacím 15. 02. 201203. 04. 2013
7/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Osek podle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 15. 02. 201202. 03. 2012
Oznámení o výb ěrovém řízení čí. SBE/004/2012 31. 01. 201231. 01. 2012
5/2012 Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/004/2012 o zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Osek u Hořovic 31. 01. 201228. 02. 2012
4/2012 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2012 28. 01. 201214. 02. 2012
3/2012 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2011 28. 01. 201214. 02. 2012
2/2012 Oznámení záměru "Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-Hrádek-Rozšíření řízené skládky odpadů v rámci stávajícího areálu" 28. 01. 201214. 02. 2012
1/2012 Rozhodnutí o umístění stavby splašková kanalizace Osek, čj. MUHO/626/2012 16. 01. 201201. 02. 2012
Oznámení o zahájení řízení a zaslání žádosti o změnu integrovaného povolení k vyjádření - "Skládka odpadů S-003 a kompostárna Hořovice-Hrádek", č.j. 238259/2011/KUSK 23. 12. 201125. 01. 2012
Oznámení o zahájení řízení a zaslání žádosti o změnu integrovaného povolení k vyjádření - Výroba pístních kroužků-slévárna PK, chromovna PK, Výroba gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV, ch 19. 12. 201119. 01. 2012
Dražební vyhlášky - usnesení k provedení exekuce 13. 12. 201124. 01. 2012
Zasedání zastupitelstva obce Osek 7. 12. 2011 29. 11. 201107. 12. 2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Cerhovicko 18. 11. 201107. 12. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-splašková kanalizace Osek, č.j. MUHO/28896/2011 18. 11. 201106. 12. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení garáže pro dvě stání, čj. MUHO/26921/2011 02. 11. 201119. 11. 2011
Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/025/2011 12. 10. 201108. 11. 2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06. 10. 201115. 11. 2011
Stavební povolení na stavbu Osek - kNN pro ČOV, č.j. MUHO/23290/2011 14. 09. 201130. 09. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba garáže pro dvě stání, čj. MUHO /22011/2011 03. 09. 201120. 09. 2011
Oprava zřejmých nesprávností - stavba "Cyklostezka Červený potok v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice" 29. 08. 201129. 08. 2011
Oprava zřejmých nesprávností- stavba "Cyklostezka Červený potok v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice" 29. 08. 201114. 09. 2011
Oprava zřejmých nesprávností - stavba "Cyklostezka Červený potok v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice" 29. 08. 201114. 09. 2011
Zasedání zastupitelstva obce Osek 29. 08. 201107. 09. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společeného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba Osek - kNN pro ČOV, čj. MUHO /19010/2011 26. 07. 201111. 08. 2011
Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/013/2011 25. 07. 201123. 08. 2011
Stavební povolení na stavbu "Cyklostezka Čevený potok v úseku k.ú.Osek u Hořovic a Hořovice" 18. 07. 201103. 08. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu včetně připojení na inž.sítě,žumpy,zpevněných ploch a oplocení č.j. MUHO/15783/2011 22. 06. 201108. 07. 2011
Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a upuštění od místního šetření č.j. S-MUHO/2480/2011 16. 06. 201102. 07. 2011
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Cerhovicko 03. 06. 201121. 06. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Komárov-venk.NN,kNN pro č.p. 108, p. Weber, č.j. MUHO/14536/2011 02. 06. 201118. 06. 2011
Oznámení o konání zasedání zastu 30. 05. 201108. 06. 2011
Usnesení, zastavení řízení na stavbu Osek-kNN pro ČOV, čj.MUHO/13276/2011 24. 05. 201109. 06. 2011
Informace pro vlastníky vodních děl IV. kategorie 19. 05. 201131. 12. 2011
Oznámení záměru pronajmout majetek 19. 05. 201108. 06. 2011
Rozhodnutí oumístění stavby rodinného domu,včetně napojení na přípojky inž.sítí /vodovod,stl.plynovod,sít NN/, stavby žumpy, oplocení a zpevněných ploch. č.j. MUHO/11473/2011 09. 05. 201125. 05. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Čevený potok v úseku k.ú.Osek u Hořovic a Hořovice, čj. MUHO/11171/2011 04. 05. 201120. 05. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 22. 04. 201110. 05. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 14. 04. 201130. 04. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 25. 03. 201112. 04. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Osek 21. 03. 2011
Změna integrovaného povolení pro zařízení "Výroba pístních kroužků-slévárna PK,chromovna PK, Výrobna gumárenských a plastikářských strojů-slévárna TV,chromovna GS" 16. 03. 201118. 04. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 16. 03. 201101. 04. 2011
Veřejná vyhláška kterou se oznamuje zahájení žízení o návrhu zásad územního rozvoje středočeského kraje 14. 03. 201102. 05. 2011
Návrh závěrečného účtu Obce Osek za rok 2010 14. 03. 2011
Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2011 14. 03. 2011
Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 07. 03. 201121. 04. 2011
Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti Obecního úřadu Osek v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., vplatném znění o svobodném přístupu k informacím 24. 02. 201115. 02. 2012
Návrh rozpočtu DSO region Hořovicka na rok 2011 a závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2010 24. 02. 2011
Zasedání zastupitelstva obce 27. 01. 201109. 02. 2011
Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Osek 26. 01. 201131. 12. 2011
Rozhodnutní o změně využití území 12. 01. 2011
Oznámení 07. 01. 2011
Metodický pokyn č. 1 2010 16. 12. 201031. 12. 2010
Rozhodnutí o změně využití území 16. 12. 201001. 01. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16. 12. 201001. 01. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 16. 12. 201001. 01. 2011
Obecně závazná vyhláška č 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výhrení hrací přístroj nebo jiné technikcé herní zařízení povoloené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 16. 12. 201001. 01. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 07. 12. 2010
Změna využití území z lesního pozemku na trvalý travní porost 04. 12. 2010
Rozpočet na rok 2011 24. 11. 2010
Oznámení zahájení řízení a zaslání žádosti o změnu integrovaného povolení k vyjádření - stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 11. 11. 201011. 12. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 04. 11. 201020. 11. 2010
Výběrové řízení č. SBE/032/2010 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k.ú. Osek u Hořovic 03. 11. 201030. 11. 2010
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Osek 02. 11. 2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Osek 20. 10. 2010
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území 06. 10. 2010
Rozhodnutí o umístění stavby opěrná zídka-zpevnění hrany pojezdové komunikace 18. 09. 2010
Rozhodnutí o umístění stavby Osek - nové vedení VN 18. 09. 2010
Rozhodnutí o umístění stavby Osek - nová kabelová přípojka vedení NN 10. 09. 2010
Zasedání zastupitelstva obce Osek 07. 09. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání čj. MUHO/22220/2010 31. 08. 2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, čj. MUHO/20779/2010 12. 08. 2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání čj. MUHO/19576/2010 03. 08. 2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání č.j MUHO/19676/2010 03. 08. 2010
Obecně závazná vyhláška obce Osek č. 1/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě 03. 08. 2010
Zasedání zastupitelstva obce 23. 07. 2010
Územní rozhodnutí - umístění stavby domovní ČOV, č.j. MUHO/18541/2010 19. 07. 2010
Územní rozhodnutí - umístění stavby domovní vrtané studny č.j. MUHO/18546/2010 19. 07. 2010
Oznámení o záměru prodat majetek 16. 07. 2010
Oznámení o uložení písemnosti 12. 07. 2010
Územní rozhodnutí 07. 07. 2010
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za kaledářní rok 2009 30. 06. 2010
Volby do zastupitelstva obce 18. 06. 2010
Městský úřad v Hořovicích, odbor výstavby a životního prostředí 18. 06. 2010
Obecní úřad Osek 08. 06. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 03. 06. 201019. 06. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 03. 06. 201019. 06. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 03. 06. 201019. 06. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 27. 05. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 27. 05. 2010
Mikroregion Cerhovicko 25. 05. 2010
Mětský úřad Hořovice 14. 05. 2010
Finanční úřad v Hořovicích 14. 05. 2010
Celní úřad Kladno 29. 04. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 20. 04. 2010
Finanční úřad v Hořovicích 15. 04. 2010
Obecní úřad Osek 06. 04. 2010
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí 26. 03. 2010
Obec Osek 21. 03. 201029. 03. 2010
Obec Osek 12. 03. 2010
Obec Osek 11. 03. 2010
Obec Osek 11. 03. 2010
Státní veterinární správa ČR 08. 03. 2010
Obecní úřad Osek 02. 03. 2010
Městský úřad v Hořovicích 01. 03. 201002. 03. 2010
Městský úřad v Hořovicích 25. 02. 201026. 02. 2010
Finanční úřad v Berouně 22. 02. 201023. 02. 2010
Městký úřad v Hořovicích 22. 02. 201023. 02. 2010
Městský úřad v Hořovicích 18. 02. 201019. 02. 2010
Finanční úřad v Berouně 18. 02. 201019. 02. 2010
Město Hořovice 18. 02. 2010
Finanční úřad v Berouně 18. 02. 2010
Finanční úřad v Hořovicích 09. 02. 2010
Městský úřad Hořovice 05. 02. 2010
Celní úřad Kladno 05. 02. 2010
Městský úřad Hořovice 25. 01. 2010
Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka 15. 01. 201001. 02. 2010
Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka 12. 01. 201028. 01. 2010
Městský úřad v Hořovicích 31. 12. 200916. 01. 2010
Celní úřad Kladno 31. 12. 200916. 01. 2010
Městský úřad Hořovice 22. 12. 200907. 01. 2010
Finanční úřad v Hořovicích 22. 12. 200907. 01. 2010
Obec Osek 15. 12. 200931. 12. 2009
Městský úřad Hořovice 10. 12. 200928. 12. 2009
Obec Osek 06. 12. 200914. 12. 2009
Obec Osek 01. 12. 200914. 12. 2009
Mikroregion Cerhovicko 01. 12. 200914. 12. 2009
Městský úřad Hořovic 10. 11. 200926. 11. 2009
Městský úřad Hořovic 10. 11. 200926. 11. 2009
obec Osek 10. 11. 200918. 11. 2009
Obec Osek 05. 11. 200918. 11. 2009
Městský úřad Hořovic 20. 10. 200905. 11. 2009
Pozemkový fond České 09. 10. 200924. 11. 2009
Obec Osek 01. 10. 200912. 10. 2009
Obec Osek 23. 09. 200912. 10. 2009
Obec Osek 23. 09. 200912. 10. 2009
Městský úřad Hořovic 16. 09. 200902. 10. 2009
Obecní úřad Osek 08. 09. 200912. 09. 2009
Městský úřad Hořovic 04. 09. 200904. 10. 2009
Obec Osek 04. 09. 200914. 09. 2009
Městský úřad Hořovic 21. 08. 200908. 09. 2009
Městský úřad Hořovic 04. 08. 200920. 08. 2009
Městský úřad Hořovic 04. 08. 200920. 08. 2009
Město Příbram, Městs 04. 08. 200920. 08. 2009
Finanční úřad v Hořo 08. 07. 200924. 07. 2009
Městský úřad Hořovic 03. 07. 200920. 07. 2009
Vodovody a kanalizac 30. 06. 200916. 07. 2009
Městský úřad Hořovic 26. 06. 200914. 07. 2009
Ministerstvo životní 12. 06. 200930. 06. 2009
Exekutorský úřad Svi 12. 06. 200902. 09. 2009
Městský úřad Hořovic 12. 06. 200913. 07. 2009
Obec Osek 31. 05. 200908. 06. 2009
Obec Osek 19. 05. 200908. 06. 2009
Obec Osek 19. 05. 200908. 06. 2009
Finanční úřad v Hořo 04. 05. 200920. 05. 2009
Krajská veterinární 24. 04. 200912. 05. 2009
Městský úřad Hořovic 24. 04. 200912. 05. 2009
Exekutorský úřad Kla 22. 04. 200921. 05. 2009
Finanční úřad v Hořo 17. 04. 200915. 05. 2009
Krajský úřad Středoč 15. 04. 200916. 05. 2009
Obec Osek 06. 04. 200906. 06. 2009
Drážní úřad, sekce s 26. 03. 200913. 04. 2009
Obec Osek 26. 03. 200906. 04. 2009
Obec Osek 18. 03. 200906. 04. 2009
Obec osek 18. 03. 200906. 04. 2009
Městský úřad Hořovic 12. 03. 200928. 03. 2009
Finanční úřad v Hořo 09. 03. 200925. 03. 2009
Krajský úřad Středoč 05. 03. 200923. 03. 2009
Obec Osek 04. 03. 200916. 03. 2009
Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Osek v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 27. 02. 200924. 02. 2011
Obec Osek 26. 02. 200916. 03. 2009
Obec Osek 26. 02. 200916. 03. 2009
Obec Osek 26. 02. 200916. 03. 2009
Drážní úřad, oblast 11. 02. 200927. 02. 2009
Dobrovolný svazek ob 11. 02. 200927. 02. 2009
Městský úřad Hořovic 23. 01. 200910. 02. 2009
Dobrovolný svazek ob 12. 01. 200928. 01. 2009
Obec Osek 16. 12. 200801. 01. 2009
Celní úřad, Domažlic 11. 12. 200830. 12. 2008
Obec Osek 06. 12. 200815. 12. 2008
Městský úřad Hořovic 01. 12. 200817. 12. 2008
Finanční úřad Hořovi 14. 11. 200802. 12. 2008
Městský úřad Hořovic 03. 11. 200819. 11. 2008
Finanční úřad pro Pr 31. 10. 200819. 11. 2008
Městský úřad Hořovic 30. 10. 200815. 11. 2008
Pozemkový fond České 24. 10. 200824. 11. 2008
Obecní úřad Osek 21. 10. 200827. 10. 2008
Drážní úřad, sekce s 08. 10. 200824. 10. 2008
Městský úřad Hořovic 08. 10. 200810. 10. 2008
Městský úřad Hořovic 08. 10. 200810. 10. 2008
Obecní úřad Osek 04. 10. 200818. 10. 2008
Obecní úřad Osek 01. 10. 200817. 10. 2008
Finanční úřad v Ber 19. 09. 200807. 10. 2008
Městský úřad Hořovic 16. 09. 200802. 10. 2008
Drážní úřad, sekce s 10. 09. 200826. 09. 2008
Obecní úřad Osek 10. 09. 200826. 09. 2008
obec Osek 28. 08. 200808. 09. 2008
Obec Osek 21. 08. 200808. 09. 2008
Městský úřad Hořovic 21. 08. 200806. 09. 2008
Finanční úřad v Hořo 06. 08. 200822. 08. 2008
Krajský úřad Středoč 31. 07. 200831. 12. 2008
Městský úřad Hořovic 04. 07. 200821. 07. 2008
Vodovody a kanalizac 01. 07. 200801. 08. 2008
Městský úřad Hořovic 27. 06. 200815. 07. 2008
Městský úřad Hořovic 20. 06. 200808. 07. 2008
Městský úřad Hořovic 19. 06. 200805. 07. 2008
Městský úřad Hořovic 18. 06. 200804. 07. 2008
Finanční úřad v Plzn 16. 06. 200802. 07. 2008
Obec Osek 06. 06. 200816. 06. 2008
Obec Osek 03. 06. 200816. 06. 2008
Městský úřad Hořovic 02. 06. 200817. 06. 2008
Obec Osek 29. 05. 200816. 06. 2008
Obec Osek 28. 05. 200816. 06. 2008
Městský úřad Hořovic 07. 05. 200823. 05. 2008
Celní úřad Plzeň 25. 04. 200813. 05. 2008
Městský úřad Hořovic 11. 04. 200828. 04. 2008
Pozemkový fond České 07. 04. 200807. 05. 2008
Městský úřad Hořovic 21. 03. 200808. 04. 2008
Městský úřad Hořovic 21. 03. 200808. 04. 2008
Obec Osek 17. 03. 200826. 03. 2008
Obec Osek 03. 03. 200812. 03. 2008
Městský úřad Hořovic 29. 02. 200805. 03. 2008
Obec Osek 29. 02. 200807. 03. 2008
Obecní úřad Osek 27. 02. 200828. 02. 2009
Obec Osek 27. 02. 200820. 03. 2008
Obec Osek 25. 02. 200812. 03. 2008
Městský úřad Hořovi 20. 02. 200829. 02. 2008
Městský úřad Hořovic 28. 01. 200828. 02. 2008
Dobrovolný svazek ob 28. 01. 200813. 02. 2008
Dobrovolný svazek ob 23. 01. 200807. 02. 2008
Městský úřad Hořovic 14. 01. 200830. 01. 2008
Krajská veterinární 21. 12. 200724. 04. 2009
Krajský úřad Středoč 15. 12. 200714. 01. 2008
Obec Osek 11. 12. 200717. 12. 2007
Městský úřad Hořovic 08. 12. 200728. 12. 2007
Krajská veterinární 29. 11. 200721. 12. 2007
Finanční úřad Hořovi 29. 11. 200715. 12. 2007
Obec Osek 28. 11. 200714. 12. 2007
Finanční úřad v Hořo 26. 11. 200712. 12. 2007
Městský úřad Hořovic 03. 11. 200720. 11. 2007
Pozemkový fond České 26. 10. 200726. 11. 2007
Městský úřad Hořovic 22. 10. 200707. 11. 2007
Městský úřad Hořovic 24. 09. 200710. 10. 2007
Městský úřad Hořovic 24. 09. 200710. 10. 2007
Městský úřad Hořovic 12. 09. 200727. 09. 2007
Městský úřad Hořovic 11. 09. 200727. 09. 2007
Městský úřad Hořovic 04. 09. 200720. 09. 2007
Obce Osek 03. 09. 200710. 09. 2007
Městský úřad Hořovic 17. 08. 200702. 09. 2007
Městský úřad Hořovic 17. 08. 200703. 09. 2007
Pozemkový fond ČR 17. 08. 200727. 09. 2007
Městský úřad Hořovic 30. 07. 200715. 08. 2007
Okresní soud v Berou 11. 07. 200717. 10. 2007
Městský úřad Hořovic 02. 07. 200717. 07. 2007
Obecní úřad Osek 28. 06. 200713. 07. 2007
Státní veterinární s 28. 06. 200703. 08. 2007
Oznámení o zahájení 28. 06. 200713. 07. 2007
Pozemkový fond České 11. 06. 200711. 07. 2007
Městský úřad Hořovic 11. 06. 200727. 06. 2007
Obecní úřad Osek 04. 06. 200711. 06. 2007
Obecní úřad Osek 04. 06. 200719. 06. 2007
Městský úřad Hořovic 30. 05. 200714. 06. 2007
Městský úřad Hořovic 24. 05. 200707. 06. 2007
Obec Osek 23. 05. 200711. 06. 2007
Městský úřad Hořovic 21. 05. 200704. 06. 2007
Finanční úřad v Bero 21. 05. 200704. 06. 2007
Obec Osek 21. 05. 200711. 06. 2007
Obecní úřad Osek 18. 05. 200702. 06. 2007
Exekutorský úřad Sok 12. 05. 200720. 06. 2007
Exekutorský úřad Sok 10. 05. 200708. 06. 2007
Městský úřad Hořovic 02. 05. 200716. 05. 2007
Pozemkový fond ČR 17. 04. 200716. 05. 2007
Pozemkový fond České 04. 04. 200702. 05. 2007
Exekutorský úřad Sok 28. 03. 200705. 04. 2007
DSO Mikroregion Cerh 17. 03. 200702. 04. 2007
Obec Osek 17. 03. 200702. 04. 2007
Výroční zpráva za ro 14. 03. 200728. 02. 2008
St.. HUBERT, s.r.o., 12. 03. 200715. 05. 2007
Obec Osek 05. 03. 200712. 03. 2007
Pozemkový fond České 27. 02. 200712. 04. 2007
Obec Osek 23. 02. 200712. 03. 2007
Exekutorský úřad Kla 07. 02. 200728. 02. 2007
Dobrovolný svazek ob 02. 02. 200719. 02. 2007
Středočeský kraj 28. 12. 200629. 12. 2006
Obecně závazná vyhlá 20. 12. 200605. 01. 2007
Obec Osek - zasedání 13. 12. 200620. 12. 2006
DSO Mikroregion Cerh 11. 12. 200621. 12. 2006
Celní úřad Plzeň 06. 12. 200620. 12. 2006
Obec Osek - zasedání 02. 12. 200611. 12. 2006
Obec Osek - prodej p 25. 11. 200611. 12. 2006
Městský úřad Hořovic 14. 11. 200628. 11. 2006
Pozemkový fond ČR 27. 10. 200627. 11. 2006
Oznámení o konání us 25. 10. 200601. 11. 2006
Pozemkový fond České 20. 10. 200620. 11. 2006
Finanční úřad pro Pr 20. 10. 200604. 11. 2006
Oznámení zahájení úz 18. 10. 200601. 11. 2006
Obecně závazná vyhlá 09. 10. 200625. 10. 2006
Oznámení OÚ Osek 02. 10. 200609. 10. 2006
Pozemkový fond ČR - 02. 10. 200603. 11. 2006
Oznámení 04. 09. 200611. 09. 2006
Finanční úřad Hořovi 30. 08. 200615. 09. 2006
Oznámení OÚ Osek 25. 08. 200611. 09. 2006
Návrh změny č. 1 ÚPO 18. 08. 200605. 10. 2006
Exekutorský úřad Kla 14. 08. 200630. 08. 2006
Nařízení Středočeské 03. 08. 200619. 08. 2006
Návrh změny č. 2 ÚPO 03. 08. 200605. 09. 2006
NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZE 03. 08. 200605. 09. 2006
Změna č. 2 ÚPO Osek 02. 08. 200602. 08. 2006
Volby do zastupitels 31. 07. 200615. 08. 2006
Krajský úřad Středoč 14. 07. 200618. 08. 2006
Obec Osek - OZNÁMENÍ 14. 07. 200630. 07. 2006
Finanční úřad v Hořo 14. 07. 200630. 07. 2006
Volby do zastupitels 04. 07. 200621. 10. 2006
Oznámení o konání ve 26. 06. 200603. 07. 2006
Pozemkový fond České 26. 06. 200627. 07. 2006
Městský úřad Hořovic 16. 06. 200604. 07. 2006
Katastrálnlí úřad pr 16. 06. 200617. 07. 2006
Optimalizace trati B 23. 05. 200608. 06. 2006
Oznámení Městského ú 18. 05. 200602. 06. 2006
Oznámení o době a mí 10. 05. 200603. 06. 2006
Oznámení o konání ve 06. 05. 200615. 05. 2006
Závěrečný účet obce 29. 04. 200615. 05. 2006
Informace o počtu a 14. 04. 200603. 06. 2006
Optimalizace trati B 06. 04. 200622. 04. 2006
Obecně závazná vyhlá 16. 03. 200631. 03. 2006
Oznámení o konání ve 06. 03. 200615. 03. 2006
Návrh rozpočtu obce 01. 03. 200615. 03. 2006
Návrh rozpočtu 24. 02. 200614. 03. 2006
Finanční úřad pro Pr 20. 02. 200608. 03. 2006
Finanční úřad pro Pr 20. 02. 200620. 02. 2006
Změna územního plánu 13. 02. 200605. 04. 2006
Změna územního plánu 13. 02. 200605. 04. 2006
Optimalizace trati B 07. 02. 200623. 02. 2006
pokus,pokus 03. 02. 200603. 02. 2006
pokus 02. 02. 200602. 02. 2006
Veřejná vyhláška 20. 01. 200607. 02. 2006
Závěrečný účet DSO r 19. 01. 200604. 02. 2006
Závěrečný účet Mikro 19. 01. 200604. 02. 2006
Posudek o vlivech zá 19. 01. 200604. 02. 2006
Závěrečný účet DSO H 19. 01. 200619. 01. 2006
Posudek 19. 01. 200619. 01. 2006
Oznámení o zveřejněn 04. 01. 200604. 02. 2006
Oznámení o zveřejně 04. 01. 200604. 01. 2006