Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.-1-2018.pdf 1219.3 Kb
priloha-c.-1-k-ozv-c.-1-2018.pdf 220.8 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-obce-osek-1-2016-o-regulaci-hlucnych-cinnosti-a-o-stanoveni-kratsi-doby-nocniho-klidu.pdf 605.9 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-obce-osek-c.1-2015-o-stanoveni-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-a-nakladani-se-stavebnim-odpadem.pdf 1028.9 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Příloha č. 1 Požárního řádu.pdf 310.3 Kb
Příloha č. 2 Požárního řádu.pdf 573.7 Kb
Vyhláška č. 2 2012 -Požární řád.pdf 2619.8 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Vyhláška č. 1 2012 o zrušení místního poplatku za provozovaný výhrení hrací přístroj nebo jinéí technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 248.8 Kb

Obecně závazné vyhlášky - územní plán obce Osek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.-2-2003-o-zavaznych-castech-uzemniho-planu-obce-osek.pdf 4557.9 Kb
obecne-zavazna-vyhlaska-obce-osek-c.-2-2006-kterou-se-vyhlasuje-zavazna-cast-zmeny-c.-2.-uzemniho-planu-obce-osek.pdf 542.7 Kb
obecne-zavazna-vyhlaska-obce-osek-c.-3-2006-o-zavaznych-castech-zmeny-c.-1-uzemniho-planu-obce-osek.pdf 1058 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 2 2010 o místním poplatku ze psů.pdf Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 831.9 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.-1-2010-o-uhrade-vodneho-a-stocneho-ve-dvouslozkove-forme.pdf 505.6 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-obecne-zavazna-vyhlaska-c.-3-2009-kterou-se-stanovuji-pravidla-pro-pohyb-psu-na-verejnych-prostranstvich-obce-osek.pdf 55 Kb
2-priloha-k-obecne-zavazne-vyhlasce-c.-3-2009-osek.jpg 82.7 Kb
3-priloha-k-obecne-zavazne-vyhlasce-c.-3-osek-vystrkov.jpg 66.9 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.-2-2009-pozarni-rad.pdf 86.1 Kb