Elektronická úřední deska obce Osek.
Písemnosti ostatních subjektů

8/2021 Hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-c.j.-1508925-21-2100-11460-200796.pdf 108.3 Kb

27/ 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-c.j.-33784-2020-mze-16212.pdf 253.1 Kb
priloha-c.-1-k-c.-j.-33784-2020-mze-16212.pdf 1681 Kb

2/2020 Osek - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2
Územní pracoviště Střední Čechy
Odbor odloučené pracoviště Beroun

Pokud osoba zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené v seznamu, může se obrátit na odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun, telefon 311 630 136. Pracovník na tomto pracovišti poradí jak dále postupovat podle zákona. Osobu, která tvrdí, že vlastníkem nemovitosti na seznamu vyzve písemně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aby předložila listiny dokládající vlastnictví. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, nahlíží se na nemovitost jako na opuštěnou. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že se k vlastnictví těchto nemovitostí nikdo nehlásí, nikdo o ně dlouhodobě nepečuje, neplatí z nich daně, takže lze předpokládat, tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. .

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-uzsvm-sbe-3200-2020-sbem.pdf 369 Kb
seznam-pozemku.pdf 479.2 Kb
seznam-pozemku.xlsx 31.4 Kb

57/2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-c.j.-63920-2019-mze-16212.pdf 272.9 Kb

19/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha.doc 1422.3 Kb
verejna-vyhlaska-c.j.-18918-2019-mze-16212.pdf 239.5 Kb

36/2018 Na základě povinnosti dle §36 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme informace s platnými údaji pro odběratele k uzavření písemné smlouvy.

Vodovody a kanalizace a.s., Beroun

Tyto informace jsou také k dispozici na Obecním úřadu v Oseku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-obcim-s-36-vak-beroun.pdf 179.4 Kb
p1-technicke-pozadavky-na-pripojky-kopie.pdf 1000.9 Kb
p2-reklamacni-rad.pdf 91.5 Kb
p3-podminky-ke-smlouve-o-dodavce-vody-a-odvadeni-odpadnich-vod.pdf 133.5 Kb
p4-vzor-smlouvy-o-dodavce-vody-a-odvadeni-odpadnich-vod.pdf 242.7 Kb
p5-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-odberatelu-vak-beroun.pdf 254 Kb
Písemnosti ostatních subjektů - archiv změn