Usnesení ze zasedání
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Osek