Vývěska obecního úřadu

ADVENT v Oseku

 

Advent

Obecní úřad v Oseku

zve občany na zpívání u „Vánočního stromu“,

které se bude konat v sobotu 14. prosince 2019 od 16.30 hodin před Obecním úřadem

 

Vystoupí skupina Macechy a jejich přátelé

Bude připraveno malé pohoštění – svařené víno, čaj

Učitelé ZŠ Osek ve spolupráci s radou školy připraví prodej vánočních dobrot. Výtěžek bude věnován nadaci „Dobrý anděl“.


Střelby Posádkové cvičiště Jince Listopad 2019

Posádkové cvičiště Jince Listopad 201913. dělostřelecký pluk Jince

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strelby-listopad-2019.pdf 560.3 Kb

Informační leták "Bezpečnostní desatero"

Informační leták "Bezpečnostní desatero"Ministerstvo vnitra připravilo informační leták "Bezpečnostní desatero". Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezpecnostni-desatero.pdf 873.3 Kb

Odpady

 

1. V roce 2020 bude navýšen místní poplatek za odpad na 500,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterré není přihlášená žádná fyzická osoba, a to  ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Od 1. ledna 2020 bude zaveden sběr použitého oleje. Nádoby budou zatím jen 2 a budou umístěny na Vystrkově u prodejny a v Oseku naproti Obecnímu úřadu. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude zajišťovat firma Černohlávek Oil.

3. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny na stanovištích po celý rok.

 


Nabídka zaměstnání

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., se sídlem: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-ariva.pdf 574.7 Kb

Objednávky - prodej kuřic

Informování chovatelů v obci o možnosti objednat si kvalitní kuřice s dovozem „až do kurníku“.
Na plakátku, jsou vypsány všechny podstatné informace.
Chovatelům z celé ČR již několik let dodávají nejkvalitnější kuřice na českém trhu ve 14 druzích s nadstandardním vakcinačním programem a ve výborné chovné kondici

Kuřice s.r.o.
Miřetín 24
539 44 Proseč
IČ: 05430313

tel.: 737 736 775 , 465 320 321
e-mail: prodejkuric@seznam.cz
www.kurice.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prodej-kuric.pdf 609.2 Kb

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů o spolcích (bývalých občanských sdruženích) do spolkových rejstříků vedených krajskými soudy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ke-spolkum.pdf 240.8 Kb

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx, v části „Služby pro veřejnost“ – „Osobní doklady“.  https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx, v části „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-informace-pro-obcany-vyzvy.pdf 261.3 Kb
letak-informace-pro-obcany-zprostredkovani-kontaktu.pdf 205.2 Kb
letak-pouceni-pro-drzitele-e-pas.pdf 9037.5 Kb
letak-zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pasu-od-1.-cervence-2018-1-.pdf 369.2 Kb
letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1.-cervence-2018.pdf 499.3 Kb
pracoviste-mv-pro-vyrizeni-dokladu-ve-zrychlenych-lhutach-uredni-hodiny.pdf 46.4 Kb
trvaly-pobyt-na-ohlasovne905616291.pdf 261.3 Kb
upozorneni-na-nevyzvednute-osobni-doklady.pdf 25.2 Kb

Místní poplatky v obci Osek v roce 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2019.pdf 264.8 Kb

Řád veřejného pohřebiště obce Hvozdec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rad-pohrebiste.pdf 239.7 Kb

Informace z Městského úřadu Hořovice

Městský úřad Hořovice, odbor vnitřních věcí a právní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mestsky-urad-horovice-informuje.pdf 314.9 Kb

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cetin.pdf 97.8 Kb

Monitoring eroze zemědělské půdy

Krajský pozemkový úřad pro Stř. kraj, pobočka Beroun

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
monitoring-eroze-pudy.pdf 83.4 Kb

27/2013 Upozornění pro občany

REVIZE DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Revize domovních čistíren odpadních vod.pdf 220 Kb

15/2013 Upozornění - zneškodňování odpadních vod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Odpadní vody.pdf 72 Kb

Sbírka na pomoc obcím postižených povodní


Sbírka materiální pomoci obcím postižených povodní byla odvezena do obcí Putim, Protivín a Milenovice na Písecku a obce Počaply u Terezína. Občané těchto obcí děkují za tuto materiální pomoc.


Obec Osek

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů el. energie, plynu a vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
telefonni-cisla.pdf 75.9 Kb