Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.09.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 24.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 24.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Dušan Kubovčiak
E-mail: starostaosek@seznam.cz
Telefon: 603238592

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Josef Čepelák
E-mail: mistostarostaosek@seznam.cz
Telefon: 603410069, 777610069

Pozice: místostarosta
Jméno: Vlastimil Ungr
E-mail: mistostarostaosek@seznam.cz
Telefon: 604991778

Jméno: Jiří Červenka

Jméno: Ing. Pavlína Ehlová
Funkce: Předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Renáta Matějčková
Funkce: Členka finančního výboru

Jméno: Věra Plecitá
Funkce: Předsedkyně finančního výboru

Jméno: Jana Procházková
Funkce: Členka kontrolního výboru

Jméno: Aleš Vildman
Funkce: Člen finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.