Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce
starosta Dušan Kubovčiak 724 733 513 Starosta
místostarosta Iva Belšánová 724 768 150 Místostarosta
místostarosta Vlastimil Ungr 604 991 778 Místostarosta
Ing. Josef Čepelák Člen finančního výboru
Pavel Černý Člen kontrolního výboru
Petr Křivánek Člen kontrolního výboru
Renáta Matějčková Členka finančního výboru
Miloslav Petrbok Předseda finančního výboru
Pavel Vokáč Předseda kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.