Smlouvy uzavřené obcí Osek

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Osek a městem Hořovice

Předmět smlouvy: orgány města Hořovice budou namísto orgánů obce Osek vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-projednavani-prestupku.pdf 807.6 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Osek a městem Hořovice

Předmět smlouvy: vykonávání úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Osek v rozsahu vymezeném zákonem o obecní policii, jinými zákony a touto smlouvou

V souladu s článkem VII odst. 1 Smlouvy město Hořovice Smlouvu vypovědělo. Výpověď byla projednána a schválena Radou města Hořovice dne 03.04.2023 usnesením číslo 2023008. Platnost smlouvy skončila 31.07.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejnopravni-smlouva-o-vykonu-cinnosti-mestske-policie-horovice.pdf 1226.6 Kb